VIP uz mēnesi VIP uz 3 mēnešiem VIP uz 6 mēnešiem
1,42 euro 3 euro 7.11 euro
Lietotājvārds ir orandžā krāsā ir ir ir
Saņem medaļu ''VIP lietotājs'' ir ir ir
Nav drošības kodu ir ir ir
Imūni pret brīdinājumiem ir ir ir
up